MAAKbar: van de start tot nu

 

Het begin

MAAKbar opende zijn deuren op 1 april 2019. We vertrokken met een ervaring van 7 jaar als organisator van Repair Cafés in Leuven. Daarnaast kleur(d)en de vele talenten van onze vrijwilligers de werking. Het unieke concept ontstond vanuit een participatief traject met burgers. We werken per project en per traject samen met de partners die hierbij het best aansluiten.

Wat gebeurt er allemaal in MAAKbar?

MAAKbar is een ontmoetingsplek in Leuven waar handige Harry’s en Henriettes hun kapotte spullen kunnen herstellen. Of materiaal kunnen uitlenen in de gereedschapsbibliotheek. Er is ook een plantenasiel, een wenskaartenasiel en een vijzenbib. We doen regelmatig repair cafés en organiseren een uitgebreid aanbod aan zero waste workshopsBen je zelf niet zo handig? Dan kan je er interessante workshops volgen om van iets ouds iets nieuws te maken. Want hoe meer je kan hergebruiken, hoe minder afval!

Bekijk hier ons jaarverslag en ontdek al onze activiteiten: 1 jaar MAAKbar in woord en beeld

 

De MAAKbar-aanpak 

MAAKbar wil van de circulaire economie een inclusief en participatief verhaal maken, twee belangrijke pijlers van onze werking. 

 • We gaan actief aan de slag met het activeren van burgers om mee aan dit verhaal te schrijven. Burgers zitten mee aan het stuur en vullen zelf de agenda.
 • MAAKbar is een burgerinitiatief dat draait op vrijwilligers en heeft een bottom-up werking. Burgers komen met ideeën en participeren. Daarnaast werken we ook samen met organisaties. 
 • MAAKbar is dé plek in Leuven waar mensen samenkomen om nieuwe vaardigheden aan te leren die kaderen in een duurzame en circulaire levensstijl.
 • MAAKbar inspireert om de afvalberg te verminderen en mee te werken aan een duurzame stad.

 

Samen met burgers circulaire economie concreet én inclusief maken, dat is onze uitdaging

 • Participatie troef bij MAAKbar

MAAKbar is een ontmoetingsplaats waar burgers mee aan het stuur zitten. Samen met hen werd het concept bedacht. MAAKbar in de Tiensestraat werd een succes en de plaats werd te klein. Daarom schrijven we nu een nieuw MAAKbar-hoofdstuk in de Diestsestraat 142. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers konden we het pand gebruiksklaar maken op 2 maand tijd. 

99,9% van de gereedschappen uit onze bib en van onze inrichting is hergebruik van materialen. Door zo te werken, is circulaire economie heel zichtbaar in onze werking.

MAAKbar is bottom up. Vrijwilligers hebben toegang tot de ruimte en de agenda. Burgers worden aangemoedigd de ruimte te gebruiken en actief burgerschap op te nemen. We creëren een thuisgevoel waar een mix van mensen zich goed bij voelt.

Circulaire economie is nog te vaak een theoretisch begrip waar burgers zich weinig kunnen bij voorstellen. Met MAAKbar wordt dat vage begrip toegankelijk en krijgt het zelfs een hoog fun-gehalte.

 • Inclusieve werking: iedereen MAAKT het mee bij MAAKbar

   

  We zetten bewust in op een inclusieve herstel- en deeleconomie. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Samen met Femma en hun project 'Tijd voor mij' organiseren we naaiworkshops voor kwetsbare vrouwen. 
  • We organiseren samen met QRIOS een cursus Hersteller Klein Electro voor nieuwkomers en kwetsbare doelgroepen. 
  • We geven rondleidingen op maat voor leerlingen uit elk onderwijstype en passen de rondleiding aan om echt maatwerk te leveren.

  Circulaire economie wordt bij MAAKbar een samenwerkingsverband tussen burgers en partnerorganisaties in een (h)echte samenwerkingscultuur. Gelijkwaardigheid, transparantie en appreciatie voor de inzet van elk talent zijn onze kernwaarden. Elk nieuw idee en initiatief wordt als waardevol beschouwd.

   

 • We zeggen het voort

We zijn een open en transparante organisatie die graag uitlegt aan geïnteresseerden hoe we alles aanpakken. Ons doel is net dat er zo veel mogelijk MAAKbars zouden ontstaan in buurten, andere steden en dorpen.

Er is een lerend netwerk met de andere gereedschapsbibliotheken in België waarmee we regelmatig samenzitten.

We staan open om onze ervaringen te delen. Verschillende organisaties uit België , maar ook steden uit Duitsland en Nederland brachten ons al een bezoek ter inspiratie.

We zetten delen en herstellen in de kijker op sociale media en in de media.

 

 

.