Maakbaar Leuven

Maakbaar Leuven pioniert in het herstel van elektrische toestellen en ontwikkelt digitale tools om de drempels voor herstel en hergebruik te verlagen.

Maakbaar Leuven is onze naaste partner en bijna-naamgenoot op de Maakleerplek. We werken nauw samen, bijvoorbeeld in de organisatie van onze maandelijkse repair cafés, de Herstelhub Leuven en bedankmomenten voor onze vrijwilligers.

www.leuvenfixt.be

Met steun van